Παράρτημα Χίου

Διεύθυνση: 
Ροδοκανάκη 7,Χίος, ΤΚ 82100
Τηλέφωνο: 
22510-81460
Fax: 
22710-44398
Email: 
ped_chi@pedva.gr