Έδρα γραφείων Π.Ε.Δ. Βορείου Αιγαίου

Διεύθυνση: 
Καραντώνη 6 Μυτιλήνη, ΤΚ 81100
Τηλέφωνο: 
22510-27333, 22510-29570
Fax: 
22510-41463
Email: 
ped_va@pedva.gr