Μήνυμα προέδρου της ΠΕΔ Βορείου Αιγαίου για την επέτειο ολοκαυτώματος της ηρωικής νήσου των Ψαρών

Ενότητα: