Επιστολή της ΠΕΔ Β. Αιγαίου στο Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού για τα Ερασιτεχνικά Αθλητικά Σωματεία