Πρόσκληση συνεδρίασης της Εκτελεστικής Επιτροπής μέσω τηλεδιάσκεψης στις 21/12/2022