Εργαστήριο Ελέγχου νερών -λυμάτων

εργασίες στο εργαστήριο Το Εργαστήριο Ελέγχου Νερών-Λυμάτων, λειτουργεί στα πλαίσια της προσπάθειας υλοποίησης οριζόντιων πολιτικών της Π.Ε.Δ. Βορείου Αιγαίου.

 Η λειτουργία του Εργαστηρίου Ελέγχου Νερών-Λυμάτων, ένας θεσμός μοναδικός για τα δεδομένα της χώρας, με συνεχή παρουσία από το 1991, με χιλιάδες αναλύσεις πόσιμων και θαλάσσιων νερών και με σημαντικότατη παρουσία και ρόλο στο Νομό της Λέσβου, για τη διαφύλαξη της Δημόσιας Υγείας των κατοίκων του. Το Εργαστήριο Ελέγχου νερών είναι μοναδικό στο Αιγαίο και θεωρείται ένα από τα καλύτερα εξοπλισμένα στο είδος του.


Απευθύνεται στους Δήμους της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου, οι οποίοι μπορούν μέσα από πρόγραμμα δειγματοληψιών και αναλύσεων των νερών τους να ικανοποιούν πλήρως το Θεσμικό Πλαίσιο  που διέπει τον έλεγχο της ποιότητας του νερού ανθρώπινης κατανάλωσης αλλά και να έχουν μια διαχρονική εικόνα της εξέλιξης της ποιότητας των νερών τους παίρνοντας όπου χρειάζεται προληπτικά μέτρα.


Απευθύνεται σε ιδιώτες που επιθυμούν να γνωρίζουν τα ποιοτικά χαρακτηριστικά του νερού των γεωτρήσεων ή των πηγαδιών τους ή απλά να αδειοδοτηθούν για τη χρήση τους.


Απευθύνεται στους επιχειρηματίες που στα πλαίσια εφαρμογής των συστημάτων διακρίβωσης ISO είναι υποχρεωμένοι σε τακτά χρονικά διαστήματα να πραγματοποιούν αναλύσεις νερού – λυμάτων σε διαπιστευμένο εργαστήριο.


Τέλος δεν πρέπει να παραβλέψουμε το ρόλο του στη λειτουργία και την ασφάλεια Δημόσιων φορέων, όπως τα Νοσοκομεία και τα Στρατόπεδα.


Θα μπορούσε να χαρακτηριστεί πολύτιμο εργαλείο για την τοπική ανάπτυξη των Νησιών μας.
Απασχολεί με σύμβαση αορίστου χρόνου δύο εξειδικευμένους επιστήμονες Βιολόγο (PhD) για τις Μικροβιολογικές Αναλύσεις και Χημικό Μηχανικό (MSc) για τις Φυσικοχημικές.


Επιπλέον καλύπτεται από ISO/IEC 17025:2005, που διασφαλίζει με τον καλύτερο τρόπο την αξιοπιστία και την ποιότητα των υπηρεσιών του.  


Μπορείτε να επικοινωνήσετε με το Φυσικοχημικό τμήμα του Εργαστηρίου, που στεγάζεται στη Μυτιλήνη στην οδό Καραντώνη 6, στα τηλέφωνα: 2251029570 – 27333, email chmlab@pedva.gr ή με το Μικροβιολογικό τμήμα που στεγάζεται στην περιοχή Παγανή της Μυτιλήνης στο ισόγειο του Κτηνιατρικού Εργαστηρίου στο τηλέφωνο 2251026208, email biolab@pedva.gr.