Φούρνων - Κορσεών

  • Πληθυσμός: 1.894 (απογραφή 2011)
  • Έκταση Δήμου: 45,2 km2
  • Έδρα Δήμου: Φούρνοι
  • Δήμαρχος: ΚΑΡΥΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
  • Διεύθυνση: Φούρνοι, ΤΚ 83400
  • Τηλέφωνο: 22753-50600, 22753-50609
  • Fax: 22753-50617, 22753-50610
  • Email: fournoi@otenet.gr