Πρόσκληση σε συνεδρίαση δια περιφοράς του Δ.Σ. της ΠΕΔ Β. Αιγαίου στις 30/11/2022