Υποστήριξη δήμων και φορέων τους σε έργα Περιβάλλοντος

Υποστήριξη δήμων και φορέων τους σε έργα Περιβάλλοντος. Έργο που  πρόκειται να υλοποιήσει η ΕΕΤΑΑ με τίτλο "Λειτουργία δικτύου οριζόντιας υποστήριξης των Δήμων και των φορέων τους, ως δυνητικών δικαιούχων του Τομέα Περιβάλλοντος του ΕΠ ΥΜΕΠΕΡΑΑ 2014-2020"   

Συννημένα αρχεία:
Microsoft Office document icon ΑΙΤΗΣΗPDF icon ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
Ενότητα: