Εποπτικό Συμβούλιο

Εποπτικό Συμβούλιο 2011-2014

Τα μέλη του οργάνου  για την Δημοτική Περίοδο 2011-2014 είναι:

ΜΑΡΙΝΑΤΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ε.Σ.

ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΛΕΣΒΟΥ

 

ΜΟΥΝΔΡΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΧΙΟΥ

 

ΣΙΜΙΤΖΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΜΕΛΟΣ

ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΣΑΜΟΥ

Εποπτικό Συμβούλιο 2019-23

Το Εποπτικό Συμβούλιο της ΠΕΔ Β.Αιγαίου αποτελείται από τρία (3) μέλη με θητεία όση και η δημοτική περίοδο. Η ιδιότητα του μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου και του Εποπτικού Συμβουλίου, όπως και η ιδιότητα του μέλους της Εκτελεστικής Επιτροπής και του Εποπτικού Συμβουλίου δεν είναι συμβατή στο ίδιο πρόσωπο.

Τα μέλη του οργάνου εκλέγονται ταυτόχρονα με τα μέλη του Δ.Σ. και για την τρέχουσα Δημοτική Περίοδο είναι: