Εκτελεστική Επιτροπή

Εκτελεστική Επιτροπή 2011-2014

Τα μέλη του οργάνου  για την Δημοτική Περίοδο 2011-2014 είναι: 

Πρόεδρος: Λαμπρινούδης Πολύδωρος, Δήμαρχος Χίου.

Αντιπρόεδρος: Πατερέλλης Παντελής, Δημοτικός  Σύμβουλος Λέσβου.

Γραμματέας: Χατζηκομνηνός Αριστείδης, Δημοτικός Σύμβουλος Λέσβου.

Μέλος: Βρατσάνος Κων/νος, Δήμαρχος Ψαρών.

Μέλος: Θάνος Στυλιανός, Δήμαρχος Σάμου.

Εκτελεστική Επιτροπή 2019-23

Η Εκτελεστική Επιτροπή της ΠΕΔ Β.Αιγαίου, όπως προβλέπεται και από το ιδρυτικό Π.Δ., είναι πενταμελής (5μελής) και μέλη της είναι Ο Πρόεδρος, ο Αντιπρόεδρος, ο Γραμματέας και δύο ακόμα μέλη του Δ.Σ. Η θητεία του οργάνου αυτού διαρκεί όσο και η δημοτική περίοδο.

Η σύνθεση της Εκτελεστικής Επιτροπής είναι η εξής:

Πρόεδρος: Κύτελης Ευστρατιος, Δήμαρχος Μυτιλήνης.

Αντιπρόεδρος: Κάρμαντζης Σταμάτιος, Δήμαρχος Χίου.

Γραμματέας: Βογιατζής Κων/νος, Δημοτικός Σύμβουλος ΣΑΜΟΥ .