Διοικητικό Συμβούλιο

Διοικητικό Συμβούλιο 2011-2014

Τα μέλη του οργάνου  για την Δημοτική Περίοδο 2011-2014 είναι: 

Πρόεδρος: Λαμπρινούδης Πολύδωρος, Δήμαρχος Χίου.

Αντιπρόεδρος: Πατερέλλης Παντελής, Δημοτ. Σύμβουλος Λέσβου.

Γραμματέας: Χατζηκομνηνός Αριστείδης, Δημοτ. Σύμβουλος Λέσβου.

Διοικητικό Συμβούλιο

Στην συνεδρίαση που πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη 01 Οκτωβρίου 2014 στη Μυτιλήνη, με την απόφαση τους 23/01-10-2014, τα μέλη του Δ.Σ. της Π.Ε.Δ. Βορείου Αιγαίου, συγκροτήθηκαν σε σώμα όπως φαίνεται στη συνέχεια για την περίοδο 2014-2019.

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΔΗΜΩΝ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

Πρόεδρος: Γαληνός Σπυρίδων, Δήμαρχος Λέσβου.

Αντιπρόεδρος: Τζιμής Ευστράτιος, Δημοτικός Σύμβουλος Λέσβου.