Συνάντηση Δημάρχων μέσω τηλεδιάσκεψης με τη Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου στις 25/01/2023