Πρόσκληση συνεδρίασης της Εκτελεστικής Επιτροπής μέσω τηλεδιάσκεψης στις 20/12/2021