Πρόσκληση συνεδρίασης μέσω τηλεδιάσκεψης της Εκτελεστικής Επιτροπής στις 01/02/2023