Μήνυμα προέδρου της ΠΕΔ Β. Αιγαίου για την επέτειο απελευθέρωσης του Αγίου Ευστρατίου