Εποπτικό Συμβούλιο 2011-2014

Τα μέλη του οργάνου  για την Δημοτική Περίοδο 2011-2014 είναι:

ΜΑΡΙΝΑΤΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ε.Σ.

ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΛΕΣΒΟΥ

 

ΜΟΥΝΔΡΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΧΙΟΥ

 

ΣΙΜΙΤΖΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΜΕΛΟΣ

ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΣΑΜΟΥ