Επιστολή προς Υπουργό Παιδείας σχετικά με τη μείωση υποχρεωτικού χρόνου υπηρεσίας των εκπαιδευτικών