Επιστολή προς Περιφερειάρχη με σκοπό την οικονομική ενίσχυση των Δήμων Βορείου Αιγαίου