Επιστολή δημάρχου Φούρνων Κορσεών που αφορά ειδικές κατηγορίες επι προκηρύξεων Α.Σ.Ε.Π.