Εκτελεστική Επιτροπή 2011-2014

Τα μέλη του οργάνου  για την Δημοτική Περίοδο 2011-2014 είναι: 

Πρόεδρος: Λαμπρινούδης Πολύδωρος, Δήμαρχος Χίου.

Αντιπρόεδρος: Πατερέλλης Παντελής, Δημοτικός  Σύμβουλος Λέσβου.

Γραμματέας: Χατζηκομνηνός Αριστείδης, Δημοτικός Σύμβουλος Λέσβου.

Μέλος: Βρατσάνος Κων/νος, Δήμαρχος Ψαρών.

Μέλος: Θάνος Στυλιανός, Δήμαρχος Σάμου.