Εικόνα της πανδημίας στα νησιά του Βορείου Αιγαίου και μέτρα