Διοργάνωση τηλε-ημερίδας με σκοπό την ενημέρωση για τον εμβολιασμό παιδιών ηλικίας 12 - 17