Διοικητικό Συμβούλιο 2011-2014

Τα μέλη του οργάνου  για την Δημοτική Περίοδο 2011-2014 είναι: 

Πρόεδρος: Λαμπρινούδης Πολύδωρος, Δήμαρχος Χίου.

Αντιπρόεδρος: Πατερέλλης Παντελής, Δημοτ. Σύμβουλος Λέσβου.

Γραμματέας: Χατζηκομνηνός Αριστείδης, Δημοτ. Σύμβουλος Λέσβου.

Μέλη:

Αγγελάκος Ευάγγελος, Δήμαρχος Οινουσσών.

Βουνάτσος Δημήτριος, Δήμαρχος Λέσβου

Βρατσάνος Κων/νος, Δήμαρχος Ψαρών.

Θάνος Στυλιανός, Δήμαρχος Σάμου.

Μακρής Χαράλαμπος, Δήμαρχος Αγίου Ευστρατίου.

Μαρούσης Ιωάννης, Δήμαρχος Φούρνων-Κορσεών.

Παλαιολόγος Ευάγγελος, Δημοτικός Σύμβουλος Λέσβου.

Σταυρινάδης Χριστόδουλος, Δήμαρχος Ικαρίας.

Χατζηδιαμαντής Αντώνιος, Δήμαρχος Λήμνου.

Βουλγαράκης Δημήτριος, Δημοτικός Σύμβουλος Λήμνου.

Ματθαίου Εμμανουήλ, Δημοτικός Σύμβουλος Σάμου.

Φραγκόπουλος Κων/νος,  Δημοτικός Σύμβουλος Λέσβου.