Διενέργεια κλήρωσης απο το Μητρώο Αιρετών της ΠΕΔ Β. Αιγαίου για ορισμό εκπροσώπων σε Επιτροπή Διαγωνισμού