Διάσπαση Δήμου Λέσβου

Την Παρασκευή 18 Οκτωβρίου σε συνεδρίαση του Δ.Σ. της Π.Ε.Δ. Βορείου Αιγαίου συζητήθηκε το θέμα της επανεξέτασης του χωροταξικού σχεδιασμού του ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗ στη Νησί της Λέσβου.

Μέσα από διάλογο και κατάθεση προτάσεων και προβληματισμού τα μέλη του Δ.Σ. κατέληξαν ομόφωνα σε απόφαση – πρόταση προς το αρμόδιο Υπουργείο. Πιο συγκεκριμένα, είναι δεδομένη η ανάγκη διάσπασης του ενιαίου Δήμου Λέσβου σε μικρότερους πιο ευέλικτους Δήμους. Ο αριθμός τους είναι κάτι σχετικό, μπορεί να αποφασιστεί μετά από ουσιαστική μελέτη με κύριο γνώμονα την δυναμική των νέων σχημάτων, που θα πρέπει να διασφαλίζει την αυτοτέλεια, την ανεξαρτησία τους και την καλύτερη δυνατή παροχή υπηρεσιών προς τους Δημότες. Σε καμία περίπτωση δεν θα πρέπει να γίνουν νέοι φορείς διαχείρισης της μιζέριας.

Είναι αναγκαίο οι απαραίτητες ΚΥΑ για την λειτουργία των νέων Δήμων, να εκδοθούν άμεσα και όχι μετά από έξι μήνες. Θα πρέπει να διευκρινιστούν τα θέματα των αρμοδιοτήτων, του προσωπικού, του εξοπλισμού, των οικονομικών όπως και των χρεών που θα επωμιστούν από τη διάσπαση του ενιαίου Δήμου. Πρόταση μας η άμεση ενίσχυση των τοπικών συμβουλίων με οικονομικούς πόρους με στόχο την προετοιμασία της νέας κατάστασης.

Τέλος κρίνεται απαράδεκτο, σύμφωνα με την εισηγητική έκθεση του Νομοσχεδίου που έχουμε στα χέρια μας, η εμπλοκή σε τέτοιο βαθμό της Αποκεντρωμένης Διοίκησης και η επίλυση θεμάτων κατά τη βούληση του εκάστοτε Γ.Γ. της Αποκεντρωμένης Διοίκησης.

Ομόφωνα τα μέλη του Δ.Σ. κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι ο διαχωρισμός του ενιαίου Δήμου, είναι εξαιρετικά δύσκολη υπόθεση, απαιτεί άμεσους και προσεκτικούς χειρισμούς αλλά αξίζει να προσπαθήσουμε για το καλό του Νησιού μας, ενάντια στην πολιτική βούληση της ΚΕΔΕ αλλά και φορέων εντός και εκτός του Νησιού μας.

Ο Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου

της Π.Ε.Δ. Βορείου Αιγαίου

Πατερέλλης Παντελής

Δημοτικός Σύμβουλος Λέσβου

Ενότητα: