Ανακοίνωση διενέργειας κλήρωσης από το Μητρώο Αιρετών της ΠΕΔ Β. Αιγαίου για ορισμό εκπροσώπων της σε Επιτροπή Διαγωνισμού του Ν4412/2016 άρθρ. 221 παρ. 8 στ.

Συννημένα αρχεία:
PDF icon diagonismos.pdf
Ενότητα: