Αίτημα της ΠΕΔ Βορείου Αιγαίου για συμπληρωματική χρηματοδότηση