Αίτημα προς Υπουργείο Εσωτερικών για υπαγωγή νεοσύστατων Δήμων σε πρόσθετες επιχορηγήσεις